2010-02-16    Välkommen till min hemsida.

2010-03-23    Börjar att lägga ut emigranter på min farmor och farfars sida.

2010-04-13    Mera emigranter.

2010-09-20    Barn till Wilhelmina (Minnie) och Emil, Rättat efternamnet, jag hade tolkat

                         efternamnet till Stranurt men det var Stromert.


2010-11-28    Jag har tagit bort Karl August Hellberg född 1850 och hans anor.

2010-12-06    En ny sida som jag kallar ANDRA ANOR med släkter som jag tycker är av intresse
.

2011-08-02    Mera uppgifter på Minnies man Emil.