Materialet som presenteras i våran släktforskning är till största delen hämtad från kyrkböcker

såsom födde, död, vigsel och även husförhörs- och församlingsböcker. Senare material kan

även komma från SCB samt släktforskarförbundets CD-skivor t.ex Sveriges dödbok 1947-

2006. Vissa uppgifter kan även komma från andra släktforskare. Är det något du undrar över

eller om vi eventuellt har gemensamma anor är du välkommen att höra av dig via mail.Mail till Ann och mail till Dan.


Vi är medlemar i Karlskoga-Degerfors släktforskarklubb. Där finns mycket bra länkar.

Vi använder oss av släktforskarprogrammet MIN SLÄKT.